«Ψαλίδι» της τάξεως του 2,2 % έχει δεχθεί ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ.

Ειδικότερα, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,2%  πέφτοντας στα 403 ευρώ το Φεβρουάριο του 2016 έναντι των 410 ευρώ του Φεβρουαρίου 2015.

Πιο αναλυτικά:

* Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,18%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,26% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,18%.

*  Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,15%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,35%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,61%.

* Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,09% σε 46,15%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,42%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,17%.

* To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,11% και στο σύνολο κατά 2,29%.

* Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,69% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,86%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,81%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,23%.