Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις, απολύσεις και κατώτατος μισθός θα κριθούν στις διαπραγματεύσεις.

"Η μάχη στα εργασιακά θα είναι σκληρή", είναι η παραδοχή του υπουργού Εργασίας που επιχειρεί να ρίξει τους πανηγυρικούς τόνους σχετικά με το Πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, παρά το γεγονός ότι "είναι κοντά στις ελληνικές θέσεις και επιδιώξεις.

Άλλωστε ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και στην περίπτωση αυτή στις ενστάσεις της μειοψηφίας των ειδικών, που φανερώνουν και και τα σημεία στα οποία αναμένεται να κριθεί η ο “πόλεμος”.

Σύμφωνα και με το Πόρισμα για τις ομαδικές απολύσεις το νέο πλαίσιο θα καθοριστεί σε απόλυτο βαθμό από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Επιτροπή προτείνει τρόπους αποτροπής τους και δεν κάνει καμία νύξη για αύξηση του ισχύοντος πλαισίου όσον αφορά τα ποσοστά. Ακόμα και στην περίπτωση που η απόφαση του Δικαστηρίου είναι αρνητική και απαιτεί κατάργηση της ισχύουσας νομιοθεσίας, η Επιτροπή αφήνει περιθώρια έγκρισης των ομαδικών απολύσεων από τον υπουργό Εργασίας, ενώ επίσης προτείνει τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας για εργασία μειωμένου ή και μηδενικού ωραρίου προκειμένου να αποτραπούν οι ομαδικές απολύσεις.

Στο θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων η ελληνική πλευρά καταγράφει μια πρώτη σημαντική νίκη καθώς επιστρέφουν ως Συλλογική Διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων, ωστόσο αναμένεται “σκληρό” μπρα ντε φερ μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών, για το εάν οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα διατηρήσουν το δικαίωμα να προβλέπουν χειρότερες συμφωνίες από αυτές που ορίζουν οι κλαδικές.

Τέλος  προτείνεται η δημιουργία μηχανισμού που θα προβλέπει την εκπροσώπηση των εργαζόμενων στη διαπραγμάτευση για την υπογραφή μιας σύμβασης, προκειμένου αυτή στη συνέχεια να καλύπτει το σύνολο του κλάδου ή της επαγγελματικής ομάδας, αλλά και επανεξέταση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).