Κι όμως. Στα χαρτιά του δημοσίου υπάρχουν, λόγω μη επικαιροποίησης, τουλάχιστον 1440 κλάδοι/ειδικότητες -"φαντάσματα"  που παρότι αρκετοί από αυτούς πρακτικά δεν υφίστανται δημιουργούν τεράστια προβλήματα όταν χρειάζεται να γίνουν μετατάξεις υπαλλήλων σε κάποιους κλάδους ή στην κινητικότητα που ετοιμάζεται να εφαρμόσει καθολικά από το 2017 στο δημόσιο το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Για το λόγο αυτό, της επικαιροποίησης δηλαδή του "μητρώου κλάδων/ειδικοτήτων" στο δημόσιο και της σύστασης νέου κλαδολογίου, το υπουργείο συνέστησε ομάδα εργασίας με σκοπό να διαγράψει τουλάχιστον 1.000 από τους 1440 κλάδους/ειδικότητες  που εμφανίζονται μεν στα χαρτιά και στα οργανογράμματα των υπουργείων ωστόσο είναι παρωχημένοι και ανενεργοί σήμερα , μιας και δεν υφίσταται η χρησιμότητά τους εδώ και πολλά χρόνια.

Στις "ξεχασμένες" ειδικότητες του μητρώου των υπαλλήλων του δημοσίου συναντά κανείς ειδικότητες όπως τροχοπεδητές τρένων, διαλογείς Σμυρίδας της Νάξου, δημοτικούς εισπράκτορες, συλλέκτες εισιτηρίων, εισπράκτορες-σημειωτές,πινακοπλύντες, φανοποιούς, συλλέκτες, υπηρεσίες καντίνας, αγγελιοφόρους κλπ.

Στον ίδιο κατάλογο που διατηρεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο οποίος όπως φαίνεται έχει χρόνια να επικαιροποιηθεί, περιλαμβάνονται ειδικότητες που παραπέμπουν στις δεκαετίες του 1950 και 1960 όπως αγροτικοί ελεγκτές,βοηθητικό προσωπικό γραμματέων, γραφείου, ράπτριες και
θυρωροί,σχεδιαστές τσαντών και υποδημάτων, τσιγκογράφοι, σιδεράδες, τηλεφωνητές οδηγών ανελκυστήρων, ιστιοράπτες, επιμορφωτές αρμονίου και μπουζουκιού και πολλές άλλες. 

Στον ίδιο κατάλογο ξεχωρίζουν ακόμη "απίθανες" ειδικότητες όπως αγγειοπλάστες, αναγνώστες, πωλητές ενσήμων κλπ που ουδείς γνωρίζει αν και πόσες αυτές  συνεχίζουν να υφίστανται σήμερα στο δημόσιο ή συγχωνεύθηκαν ή άλλαξαν  ονομασία στα οργανογράμματα των υπηρεσιών και των οργανισμών του δημοσίου.

Αλλες απίθανες ειδικότητες: Αγγειοπλάστες, αναγνώστες, πωλητές ενσήμων. Η επικαιροποίηση του μητρώου κλάδου/ειδικοτήτων του δημοσίου  θα οδηγήσει,όπως εκτιμάται,στην οριστική διαγραφή εκατοντάδων από αυτές(τουλάχιστον 1.000)  που ούτως η άλλως έχουν πάψει να υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, ενώ θα βοηθήσει στην εκτέλεση της καθολικής κινητικότητας στο δημόσιο.

Και αυτό γιατί  αρκετοί ομοειδείς κλάδοι/ειδικότητες θα συγχωνευτούν με αποτέλεσμα να είναι εύκολες πλέον οι μετακινήσεις προσωπικού σε περιορισμένους, στον αριθμό, κλάδους/ειδικότητες.