Με μείωση δικαιούχων του ΕΚΑΣ, διατήρηση της εισφοράς υπέρ του ΕΤΑΑ αλλά και τις περικοπές στις επικουρικές, θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να εξοικονομήσει μέσω του ασφαλιστικού 1,07 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από τον προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή, ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 135 εκατ. ευρώ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών των επαγγελματιών θα προκύψει μετά την επιβολή της εισφοράς 20% επί του εισοδήματος για την κύρια ασφάλιση και 6,9% για τον ΕΟΠΥΥ (αθροιστικά 26,9%) από 1.1.2017.

Εξοικονόμηση 320 εκατ. ευρώ θα προέλθει από τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα η οποία θα συνεχιστεί και το 2017. Οι παρεμβάσεις στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα θα φέρουν εξοικονόμηση 266 εκατ. ευρώ και στις συντάξεις του Δημοσίου θα φέρει εξοικονόμηση 61 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 1 % θα οδηγήσει το 2017 σε εξοικονόμηση 177 εκατ. ευρώ, ενώ από τη σταδιακή μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ θα προέλθει εξοικονόμηση 439 εκατ. ευρώ. Συνολικά από την κατάργηση του ΕΚΑΣ προβλέπεται εξοικονόμηση 569 εκατ. ευρώ το 2016 -2017.