Περισσότεροι από 30.000 προληπτικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν κατά τη θερινή περίοδο, αναφέρει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Ο γενικός γραμματέας έστειλε συγχαρητήρια επιστολή σε όλους τους ελεγκτές για τη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου για την εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές, αλλά και σε κλάδους ή επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων, όπως η μεγάλη αύξηση του εισπραχθέντος ΦΠΑ στις τουριστικές περιοχές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και η συμβολή τους στην καταγεγραμμένη αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανεμπορίου, πιστοποιούν την καθοριστική συμβολή όλων του ανθρώπινου δυναμικού του ελεγκτικού μηχανισμού.

Ο κ. Πιτσιλής, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει στην επιστολή του και ότι «οι έλεγχοι δεν σταματούν εδώ. Θα συνεχιστούν όλη τη χρονιά και σε όλη την επικράτεια, καθώς δεν αποσκοπούν μόνο στη διαπίστωση τυπικών παραβάσεων μη έκδοσης στοιχείων και στην επιβολή των αντίστοιχων προστίμων, αλλά αποτελούν βασικό εργαλείο καταγραφής πληροφοριών για τη συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Οι αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί θα αντιμετωπιστούν εγκαίρως στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού μας για το 2017, των πρώτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».