Έως και 38 δισ. λίρες (48,34 δισεκ. δολάρια) θα μπορούσαν να χάσουν οι  βρετανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, σε έσοδα, στην περίπτωση ενός «σκληρού» BREXIT.Το στοιχείο αυτό καταγράφεται σε έκθεση εταιρείας συμβούλων Oliver Wyman, που έγινε για λογαριασμό της ομάδας λόμπι TheCity UK.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι εάν οι χρηματοπιστωτικές εταιρίες χάσουν το δικαίωμά τους να προσφέρουν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ευρώπη, ίσως χαθούν 75.000 θέσεις εργασίας και η κυβέρνηση ίσως χάσει φορολογικά έσοδα έως 10 δισ. λίρες.

Η έκθεση παρουσιάζει δύο διαφορετικά σενάρια για το Brexit

  • Σύμφώνα με το  πρώτο σενάριο οι διεθνείς τράπεζες θα χάσουν κάθε πρόσβαση στην ενιαία αγορά , ένα σενάριο γνωστό ως «σκληρό» Brexit. Αυτό, όπως υποστηρίζεται στη μελέτη, θα έχει ως αποτέλεσμα να υποστούν απώλεια εσόδων 32-38 δισ. λίρες και να κινδυνεύσουν 65.000-75.000 θέσεις εργασίας.  
  • Με βάση το δεύτερο σενάριο, δηλαδή την πρόσβασή της Βρετανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με όρους ανάλογους των σημερινών, τότε ίσως χαθούν μόνο 4.000 θέσεις εργασίας και περίπου 2 δισ. λίρες σε έσοδα.

Πρόκειται για μια από τις πρώτες μελέτες που περιγράφουν τον αντίκτυπο της ψήφου υπέρ του Brexit στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο κλάδος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λιανικής τραπεζικής, διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστές και επενδυτικές τράπεζες, εικάζεται ότι θα χάσει την πρόσβαση στην ενιαία αγορά όταν η βρετανική κυβέρνηση διαπραγματευθεί την έξοδό της από την ΕΕ.

«Είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις που θα είναι αμοιβαία επωφελές για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, που θα προκαλέσει την ελάχιστη αναταραχή στον κλάδο και θα ωφελήσει τους πελάτες», ανέφερε ο Χέκτορ Σαντς, αντιπρόεδρος της Oliver Wyman.Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κάποιο σχόλιο. 

Το μέλλον του Λονδίνου ως χρηματοπιστωτικού κέντρου της Ευρώπης θα αποτελέσει βασικό σημείο διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες με την ΕΕ για το Brexit διότι αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγικό τομέα της Βρετανίας και τη μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν κύκλο εργασιών 190-205 δισ. λίρες κάθε χρόνο και απασχολούν περίπου 1,1 εκατ. εργαζομένους, όπως σημειώνεται στην έκθεση, όπου τονίζεται πως οι επιχειρήσεις αυτές καταβάλλουν 60-67 δισεκ. λίρες σε φόρους.