Σήμα κινδύνου για τις τράπεζες στις ανεπτυγμένες χώρες εξέπεμψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε έκθεσή του, με την οποία ζητά συρρίκνωση και απαλλαγή από τα κόκκινα δάνεια.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ αναφέρεται στο 1/3 των ευρωπαϊκών και το 1/4 των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. «Πρέπει να υλοποιηθούν θεμελιώδεις αλλαγές στα επιχειρησιακά μοντέλα των τραπεζών αλλά και στη διάρθρωση, συνολικά, του τραπεζικού συστήματος» αναφέρει το Ταμείο.

Παρ’ όλα αυτά, ο ισολογισμός των τραπεζών είναι ισχυρότερος έναντι της προ-κρίσης περιόδου, αλλά η αδύναμη κερδοφορία έχει αναδειχθεί ως την κυριότερη πρόκληση του κλάδου. «Απαιτούνται περισσότερα κέρδη προκειμένου να καταστούν βιώσιμα τα κεφαλαιακά επίπεδα των τραπεζών» επισημαίνει σχετικά.

Ειδικά για τον ευρωπαϊκό κλάδο, το ΔΝΤ καθιστά αναγκαία την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες «δεν χωρούν άλλες αναβολές». «Το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να συρρικνωθεί» συμπληρώνει, στο ίδιο πλαίσιο.

Οι τράπεζες αυτές, που διαθέτουν ενεργητικό ύψους περίπου 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, θα παραμείνουν ευάλωτες όταν θα αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα, θα αυξηθούν τα επιτόκια και θα μειωθούν οι χρεοκοπίες, σημειώνει το ΔΝΤ. 

Οι περισσότερες από τις τράπεζες αυτές, με ενεργητικό 8,5 τρισεκ. δολαρίων, βρίσκονται στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση.

Τα συνεχώς χαμηλά επιτόκια, η υποτονική δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και η κληρονομιά των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν συμπιέσει τα κέρδη των τραπεζών στον αναπτυγμένο κόσμο. Οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν τον όγκο των «κόκκινων» δανείων τους και να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις – όπως κλείσιμο καταστημάτων και συγχωνεύσεις – για να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, σημείωσε το ΔΝΤ. «Αυτό θα απαιτήσει την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων τους, προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και να προσαρμοσθούν στη νέα επιχειρηματική πραγματικότητα και τους εποπτικούς κανόνες», υπογραμμίζει το ΔΝΤ.

Οι κυβερνήσεις, προσθέτει η έκθεση, μπορούν να βοηθήσουν με αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, για να κάνουν ευκολότερη την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Μόνο στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, το αποτέλεσμα στα κεφάλαια των τραπεζών θα ήταν μία μεταβολή από ζημιές 80 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κέρδη 60 δισεκ. ευρώ. Οι ιταλικές και οι ελληνικές τράπεζες θα είναι οι περισσότερο ωφελημένες από τις αλλαγές αυτές, σημειώνει η έκθεση, προσθέτοντας ότι πιθανόν να μην είναι αρκετή η εφαρμογή τέτοιων μειώσεων (των κόκκινων δανείων) από την ιταλική κυβέρνηση.