Παραδοσιακά, η Ελλάδα για πολλά χρόνια επιδείκνυε ισχυρή τάση προς την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια ύφεσης και την απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας και 25% του ΑΕΠ, έγινε σαφές πως η επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμης απασχόλησης σε τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας και της ανάπτυξης, ο ΟΠΑΠ στέκεται στο πλευρό των αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να δημιουργεί αξία για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, στοχεύει στην ολοκληρωμένη υποστήριξη αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε η ανάπτυξή τους να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί νέα πνοή στην ελληνική αγορά.

To πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθά, σε συνεργασία με ένα ασυναγώνιστο δίκτυο κορυφαίων επαγγελματιών, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Στις επιλεγμένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος και με την αρωγή της Endeavor Greece θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

Πιο αναλυτικά, οι άξονες που θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος είναι:

  • προοπτικές σε διεθνείς αγορές
  • πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό
  • στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα - Οι προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τουρισμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και μέχρι 250 εργαζόμενους.

Οι παράγοντες που έχουν αυξημένο ρόλο στην επιλογή είναι:

  • η καινοτομία & επιχειρηματικό μοντέλο
  • η προοπτική ανάπτυξης
  • ο επιχειρηματίας

Τα στάδια επιλογής

  • Υποβολή αίτησης
  • Αρχική αξιολόγηση
  • Συνέντευξη
  • Τελική επιλογή

Υποβολή αιτήσεων

Μπες τώρα στο www.somethingbetter.gr και δήλωσε συμμετοχή για τη δική σου επιχείρηση!

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλoυν αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].