Με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ θα παρακρατηθούν από τους συνταξιούχους τα αναδρομικά για τις περικοπές των επικουρικών Ιουνίου και Ιουλίου.

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν από τον Νοέμβριο και μετά σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κάθε δόση δεν θα υπερβαίνει το 1/10 (10%) του ακαθάριστου ποσού της νέας σύνταξης για συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ και το 1/6 αν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας διευθέτησε την εκκρεμότητα για την παρακράτηση των αναδρομικών με σχετική διάταξη την οποία συμπεριέλαβε – όπως αναμένονταν – στο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία.

Ειδικότερα, η επίμαχη διάταξη επεκτείνει και στον ιδιωτικό τομέα την πρόσφατη (από 25/7/2016) τροπολογία του αν. υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη για τα αναδρομικά των συντάξεων του Δημοσίου.

Ο νέος μηχανισμός είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα χρησιμοποιηθεί για να εισπραχθούν τα ποσά που αναδρομικά πρέπει να επιστρέψουν οι συνταξιούχοι δικαιούχοι επικουρικών, οι τραπεζουπάλληλοι που εισπράττουν προσυνταξιοδοτικό και οι υψηλοσυνταξιούχοι που θα δουν την κύρια σύνταξή τους να κουρεύεται κατά το ποσό που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ μεικτά.

Να σημειωθεί ότι το «ψαλίδι» στις επικουρικές μετράει από τις συντάξεις του Ιουνίου αλλά άρχισε να εφαρμόζεται από τον Αύγουστο.