Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ στις 12 Οκτωβρίου για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΟΔΔΗΧ.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τον προηγούμενο μήνα είχε διαμορφωθεί στο 2,70%.

Ως ημερομηνία διακανονισμού για τη δημοπρασία ορίστηκε η 14η Οκτωβρίου. 

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα δοθεί προμήθεια.