Πρόσθετη χρηματοδότηση από τον "μικρό κουμπαρά", δηλαδή το ειδικό αποθεματικό του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γεναιών (ΑΚΑΓΕ) θα λάβει ο ΟΑΕΕ μετά από δύο αιτήματα που έχει καταθέσει στο υπουργείο Εργασίας τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να εκταμιευθούν 350 εκατ. ευρώ που θα αποτελέσουν ένα πρόσθετο "μαξιλαράκι" για την καταβολή των συντάξεων έως το τέλος του έτους.

Όπως είναι γνωστό το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών έχει μεγάλα ελλείμματα κυρίως από την αδυναμία του 50% των ελευθέρων επαγγελματιών να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας έχουν καταθέσει αίτημα προς του δανειστές για νεά ρύθμιση οφειλών, με πάγωμα ληξιπρόθεσμων χρεών και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλονται απρόσκοπτα οι τρέχουσες εισφορές. Παράλληλα, μέσω του νέου ασφαλιστικού, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας φιλοδοξεί να αυξήσει τα έσοδα του ταμείου, κυρίως λόγω της διεύρυνσης της ασφαλιστικής βάσης και της επανένταξης πολλών οφειλετών στο νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών με βάση το φορολογητέο εισόδημα. Τα χρέη προς τον ΌΑΕΕ ανέρχονται σε 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,7 δισ. ευρώ προέρχονται από ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των ενεργών ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ ανέρχεται στις περίπου 698.000, εκ των οποίων κατά μέσο το 63% καταβάλλει κανονικά τις τρέχουσες διμηνιαίες εισφορές του (περίπου 442.600 άτομα). Στο προαναφερθέν νούμερο δεν περιλαμβάνονται οι διακοπέντες με οφειλές στο Ταμείο υπόχρεοι, οι οποίοι εκτιμώνται στις 241.400 άτομα.