"Γέφυρες" στην μειοψηφία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ρίχνει ο ΣΕΒ. Στο εβδομαδιαίο δελτίο των Βιομηχάνων, παρ' ότι υπάρχει μια γενικότερη θετική αποτίμηση του Πορίσματος για τα εργασιακά, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για την τελική διαπραγμάτευση που αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο, υπάρχουν δύο σημεία στα οποία οι Βιομήχανοι εκφράζουν την κάθετη αντίθεσή τους και λογικά θα πιέσουν για την ανατροπή.

Συγκεκριμένα οι Βιομήχανοι ζητούν να υπερισχύουν οι Επιχειρησιακές Συμβάσεις των Κλαδικών, ενώ χαρακτηρίζουν "αδιανόητη" την μονομερή προσφυγή στην Διαιτησία (ΟΜΕΔ) που προβλέπει το Πόρισμα, στην περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

Συγκεκριμένα στο δελτίου του ΣΕΒ σημειώνεται ότι "παραφωνία ακατανόητη,αποτελεί το γεγονός ότι η Επιτροπή παραγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει στο σύστημά μας μία θεμελιώδης στρέβλωση, η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία που ακυρώνει στην πράξη αυτήν την ίδια την ελευθερία σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αποτελώντας διεθνή πρωτοτυπία για ανεπτυγμένη οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση, σε μία παγκόσμια οικονομία όπου η διαιτησία είναι κατά κανόνα συναινετική, κύριος σκοπός της είναι η  διαμόρφωση συνθηκών συναντίληψης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ως προς τις επιπτώσεις που έχουν οι συζητούμενες επιλογές για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην εθνική οικονομία, στον κλάδο ή στην επιχείρηση", σημειώνει ο ΣΕΒ.