Στις δυσκολίες που φέρνει η επιβολή της νομοθεσίας για το διασυνοριακό εμπόριο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

«Στην Ελλάδα, το οργανωμένο εμπόριο πλήττεται από τις επιχειρήσεις που μετακινούνται ή λειτουργούν στις γειτονικές χώρες, οι οποίες είτε προσφέρουν εκεί τα προϊόντα τους σε έλληνες που μεταβαίνουν εκεί, είτε τα διαθέτουν στην Ελλάδα, μέσω των ανεπαρκών ελέγχων διασυνοριακής μετακίνησης και του παραεμπορίου, εννοείται χωρίς καμία εγγύηση ή κατοχύρωση των καταναλωτών» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης, στη συνάντηση που είχε σήμερα με την γενική διευθύντρια Δικαιοσύνης και Πολιτικής Καταναλωτών της ΕΕ Δέσποινα Σπανού, και συζήτησαν ζητήματα, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενόψει των διαδοχικών συνεδριάσεων των εργοδοτικών οργανώσεων (UEAPME και EuroCommerce) στις 11 και 13 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε ο κ. Κορκίδης, οι δυσκολίες στην επιβολή της νομοθεσίας για το διασυνοριακό εμπόριο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών έναντι των διασυνοριακών προσφορών και, κατά συνέπεια, την εμπιστοσύνη τους στην εσωτερική αγορά ενώ οι σημερινές προκλήσεις στην επιβολή της νομοθεσίας υπερβαίνουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα των καταναλωτών της Κοινότητας.

«Η λειτουργία του κανονισμού ενδιαφέρει το οργανωμένο εμπόριο της χώρας και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ούτε την ευελιξία, ούτε τα κεφάλαια, ούτε την διάθεση να μετακινηθούν σε άλλες χώρες, μέλη της ΕΕ ή όχι, ώστε να μπορούν έτσι να εκφεύγουν των υποχρεώσεών τους απέναντι στους καταναλωτές. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το οργανωμένο εμπόριο πλήττεται από τις επιχειρήσεις που μετακινούνται ή λειτουργούν στις γειτονικές χώρες, οι οποίες είτε προσφέρουν εκεί τα προϊόντα τους σε έλληνες που μεταβαίνουν εκεί, είτε τα διαθέτουν στην Ελλάδα, μέσω των ανεπαρκών ελέγχων διασυνοριακής μετακίνησης και του παραεμπορίου, εννοείται χωρίς καμία εγγύηση ή κατοχύρωση των καταναλωτών.

Σαφώς και από τις δραστηριότητες αυτές πλήττεται ο ανταγωνισμός στην χώρα, αφού οι οργανωμένοι μικρομεσαίοι έμποροι προσφέρουν τα προϊόντα τους με όλες τις εγγυήσεις που επιβάλλονται, με εξυπηρέτηση after sales και με τα δικαιώματα που επιφυλάσσει ο νόμος στους καταναλωτές, άρα και με πολύ αυξημένο κόστος σε σχέση με όσους δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες. Επομένως, η ΕΣΕΕ στηρίζει την επιβολή κοινών κανόνων εμπορίου, τόσο εντός όλων των χωρών της Ε.Ε., όσο και τουλάχιστον με τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης», όπως ανέφερε ο κ. Κορκίδης.