Έγκριση για την προβλεπόμενη χρηματοδοτική στήριξη από την Ελλάδα στην Τράπεζα Αττικής έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η Τράπεζα Αττικής σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εχέγγυα για τις λειτουργίες χρηματοδότησης του ευρωσυστήματος.

Αυτά τα ομόλογα θα επωφεληθούν από κρατική εγγύηση του ελληνικού κράτους, με αντάλλαγμα ένα τέλος που καταβάλλεται από την Τράπεζα Αττικής, ονομαστικού ποσού 380 εκατ. ευρώ.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής έδειξε ότι το μέτρο είναι στοχευμένο και περιορισμένο σε χρόνο και έκταση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο στήριξης της ρευστότητας είναι συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.