Πρόταση για μισθό εργασιακής εμπειρίας βάζουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τα εργασιακά οι Εμπειρογνώμονες, προκειμένου να αντικατασταθεί το σημερινό καθεστώς χαμηλότερων αποδοχών για τους νέους έως 25 ετών που επιβλήθηκε από την τρόικα το 2012.

Σύμφωνα με την πρόταση, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως απόπειρα καθιέρωσης ενός «υπο-κατώτου μισθού»:

  • Τον πρώτο χρόνο εργασιακής εμπειρίας, θα χορηγείται μισθός ίσος με το 90% του σημερινού κατώτατου (δηλαδή 527 ευρώ μικτά).
  • Τον δεύτερο χρόνο, θα χορηγείται μισθός ίσος με το 95% του σημερινού κατώτατου (δηλαδή 556 ευρώ). 

Η πρόταση της Επιτροπής, έρχεται ως αντιστάθμισμα της θεσμοθετημένης διαφοροποίησης του κατώτατου μισθού των νέων, κάτω των 25 ετών, με όσους είναι πάνω από αυτό το ηλικιακό όριο. 

Σημειώνεται ότι σήμερα ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι στα 586 ευρώ μικτά, αλλά ειδικά για νέους έως 25 ετών, βρίσκεται στα 511 ευρώ μικτές αποδοχές.