Κατώτερη των προσδοκιών της κυβέρνησης εμφανίζεται η ανάπτυξη που θα παρουσιάσει η χώρα καθότι σύμφωνα με την έκθεση του  ΙΟΒΕ η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει, σημειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης 1,5 έως 2,0%, έναντι των 2,7% που εκτιμούσε η  κυβέρνησης και οι δανειστές.

"Η προσπάθεια για μεγαλύτερο πρωτογενές αποτέλεσμα το προσεχές έτος θα βαρύνει κυρίως τα φορολογούμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις," ανέφερε το ΙΟΒΕ, επισημαίνοντας ότι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι θα αυξηθούν κατά 1,84 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης, η κυβέρνηση στοχεύει σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,8% του ΑΕΠ το 2017 από 0,63% φέτο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, το ΙΟΒΕ προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,5% φέτος έναντι της πρόβλεψης του Ιουλίου για ύφεση 1%, γεγονός που οφείλεται στην ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης από τη μείωση της ανεργίας με τις προβλέψεις του στο δεύτερο εξάμηνο και στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Επίσης, μείωση θα παρουσιάσει και η ανεργία της οποία οι δείκτες θα  υποχωρήσουν περαιτέρω στο 22,5% το 2017 από 24% περίπου φέτος.

Επιπλέον η ελληνική οικονομία εμφανίζει συρρίκνωση σε ρυθμό 0,2% για το 2015 και αναμένεται να σημειώσει ύφεση 0,3% φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, ενώ η οικονομία θα ανακάμψει το 2017.