Την εκπλήρωση των 33 προαπαιτουμένων και την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης με διαδικασίες εξπρές, εντός 21 ημερών, επιδιώκει η κυβέρνηση. 

Στόχος της κυβέρνησης, όπως αναφέρει η «Καθημερινή», είναι έως το Eurogroup της 7ης Νοεμβρίου να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, προκειμένου να ανοίξει στη συνεχεία η συζήτηση για το χρέος και να ληφθεί απόφαση για την συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα έως το τέλος του έτους. 

Στο πλαίσιο του δεύτερου ελέγχου του προγράμματος, η Αθήνα καλείται να κάνει αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, να ολοκληρώσει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, να προχωρήσει τις αποκρατικοποιήσεις και να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η όλη (αξιολόγηση, χρέος και ρόλος Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου) να σπάσει σε δύο φάσεις χρονικά και σε κάθε περίπτωση να έχει κλείσει πριν από τα τέλη του έτους.

Η πρώτη περίοδος είναι από τις 18 Οκτωβρίου που θα αρχίσουν οι συζητήσεις με τους επικεφαλής της τρόικας στην Αθήνα έως τις 7 Νοεμβρίου που συνεδριάζει το Eurogroup. Στο διάστημα αυτών των τριών εβδομάδων η κυβέρνηση θέλει να κλείσει τα μέτωπα της δεύτερης αξιολόγησης. Εφόσον επιτευχθεί αυτός ο –φιλόδοξος– στόχος ακολουθεί ένας μήνας ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο των μέτρων για το χρέος και να καθοριστεί ο ρόλος του ΔΝΤ. Στις 5 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το τελευταίο για φέτος προγραμματισμένο Eurogroup και ιδανικά η Αθήνα θα ήθελε να έχουν κλείσει όλα τα ζητήματα έως τότε.

Πάντως, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για να υλοποιηθεί το εν λόγω σχέδιο είναι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Και στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει 33 δράσεις, οι οποίες κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Ειδικότερα:

  • Ψήφιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος: Για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να συμφωνηθούν η χρηματοδότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καθώς και το ύψος των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2019 και μετά. Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η αναδιάρθρωση των ειδικών μισθολογίων και το νέο καθεστώς να τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2017.
  • Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις: Η ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. του καθεστώτος ομαδικών απολύσεων, συλλογικών διαπραγματεύσεων και του συνδικαλιστικού νόμου αποτελούν τα θέματα που θα απασχολήσουν τις διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει και στη νομοθέτηση του νέου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
  • Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος: Θα πρέπει να προχωρήσουν η απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχανικών, η υιοθέτηση της νομοθεσίας σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, η εφαρμογή της υπηρεσίας «μιας στάσης» για τις επιχειρήσεις και η εφαρμογή των υπολοίπων μέτρων που αφορούν ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις, αδειοδοτήσεις, γραφειοκρατία, και προετοιμασία απολογισμού επιπτώσεων.
  • Παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι δράσεις στην αγορά ενέργειας που έχουν ήδη ξεκινήσει.
  •  Αποκρατικοποιήσεις: Η κυβέρνηση θα πρέπει να συμφωνήσει με τους θεσμούς τη διαδικασία καθορισμού των εναπομεινάντων ΔΕΚΟ και ακίνητης περιουσίας που θα μεταφερθεί στο νέο Ταμείο, καθώς και εκείνων των περιουσιακών στοιχείων που δεν θα ενταχθούν στο νέο υπερταμείο. Παράλληλα, θα γίνει αξιολόγηση από το ΤΑΙΠΕΔ των περιφερειακών αεροδρομίων και λιμανιών που έχει στο χαρτοφυλάκιό του και όσα αποφασίσει ότι δεν θα τα αξιοποιήσει θα πρέπει να τα μεταφέρει στο νέο Ταμείο.

Στα βασικά μέτρα της δεύτερης αξιολόγησης περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση της επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του διευθύνοντος συμβούλου. Επίσης, θα πρέπει να συγκληθεί σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, αλλά και να ολοκληρωθεί ο εσωτερικός κανονισμός του. Οι δράσεις για να κλείσει ο έλεγχος δεν εξαντλούνται, όμως, στα παραπάνω.

Στα «δύσκολα» θέματα περιλαμβάνονται και η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα «κόκκινα» δάνεια σχετικά με την εξειδίκευση για τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών από το ΤΧΣ.