ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από «κόσκινο» τα περιουσιακά στοιχεία όσων χρωστούν στην εφορία

Δημοσίευση 13 Οκτωβρίου 2016, 16:21 / Ανανεώθηκε 13 Οκτωβρίου 2016, 16:36
Από «κόσκινο» τα περιουσιακά στοιχεία όσων χρωστούν στην εφορία
Facebook Twitter Whatsapp

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους όλων των περουσιακών στοιχείων, κινητών και ακίνητων, θα προχωρούν οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών πριν χαρακτηρίσουν μια οφειλή προς το δημόσιο ως «ανεπίδεκτη είσπραξη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους όλων των περουσιακών στοιχείων, κινητών και ακίνητων, θα προχωρούν οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών πριν χαρακτηρίσουν μια οφειλή προς το δημόσιο ως «ανεπίδεκτη είσπραξη».

Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση θα περνά από «κόσκινο» την περιουσία των οφειλετών, προτού εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για είσπραξη της οφειλής και αφαιρέσει και το όνομα του οφειλέτη από τη δημοσιευμένη λίστα των οφειλετών του δημοσίου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα αξιοποιούν τις εξής πηγές πληροφόρησης για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη σε πληροφοριακά συστήματα του Υπ. Οικονομικών:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Taxis στα υποσυστήματα: μητρώου, εσόδων, δικαστικού, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εισοδήματος νομικών προσώπων, πρωτοκόλλου, άλλων φόρων
2. πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων
3. περαίωση φυσικών προσώπων
4. πληροφοριακό σύστημα οχημάτων
5. πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και εκκαθαρίσεις φόρου ακίνητης περιουσίας -ενιαίου τέλους ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων)
6. Ο.Π.Σ. Elenxis, στα υποσυστήματα: προφίλ φορολογούμενου και discoverer - αναφορές
7. Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
8. στα στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών

Επίσης θα γίνεται έλεγχος σε πληροφοριακά συστήματα εκτός Υπ. Οικονομικών:

9. Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών,
10. επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία,
11. επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, σε στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τα οποία συλλέγονται από άλλους φορείς στα πλαίσια υποχρέωσης παροχής τους, όπως στοιχεία κίνησης πιστωτικών καρτών κλπ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος