Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, η τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telecom προέκυψε από την ανάγκη αξιοποοίησης των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο0 Επιχειρησιακό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Ολόκληρη η τροπολογία