Δύο ξένες εταιρείες εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 100% της Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ).

Πρόκειται για τους ιταλικούς σιδηροδρόμους Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. και τη ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου θα αξιολογήσουν, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στη διαδικασία πρόσκλησης, τις υποβληθείσες αιτήσεις και θα υποβάλουν την εισήγησή τους για το εάν πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, η οποία προβλέπει την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για το περιουσιακό στοιχείο και τους σχετικούς όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών έχει οριστεί η 5η Δεκεμβρίου εφέτος.