Αύξηση ρεκόρ παρουσιάζουν την τελευταία δεκαετία τα κόκκινα δάνεια κάθε κατηγορίας κι αν αυτή τη στιγμή οι Τράπεζες είναι ακόμη όρθιες οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις τρεις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις (εκτός από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των δανείων τους υπάρχουν και οι καταθέσεις οι οποίες ,την περίοδο της κρίσης, γνώρισαν πρωτοφανή μείωση λόγω της μαζικής φυγής τους στο εξωτερικό κατά τουλάχιστον 90 δις ευρώ η της ανάλωσής τους κατά ένα μέρος από τα νοικοκυριά .

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ το 2007 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφταναν σε ποσοστό μόλις στο 4,5% των συνολικών ανοιγμάτων των τραπεζών, δέκα χρόνια αργότερα το ποσοστό ξεπέρασε το 45 % οδηγώντας πλέον στην παραδοχή  ότι για ένα στα δύο δάνεια έχει κηρυχθεί στάση πληρωμών από τους δανειολήπτες προς τις τράπεζες.

Ποιοί είναι όμως οι κλάδοι-πρωταθλητές στη στάση πληρωμών; στην εστίαση το ποσοστό είναι 79,5%,στην Κλωστουφαντουργία 75,9%,στον κλάδο ξυλείας, χάρτου και επίπλων 71,7%,στη γωργία 62,7%,στις κατασκευές και στη διαχείριση ακινήτων 54,9%.Αντίθετα καλοπληρωτές θεωρούνται οι κλάδοι της ενέργειας-πετρελαιοειδών (4,5%) και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (27,5%).Αναφορικά με τη πιστοληπτική συμπεριφορά συγκεκριμένων τομέων, η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του υποδιοικητική τους Θεόδωρου Μητράκου, κάνει λόγο για στάση πληρωμών στα πιστωτικά ιδρύματα κατά 67,2% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, κατά 59,9% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,κατά 29,1% από μεγάλες επιχειρήσεις ,κατά 55,3% από κατόχους καταναλωτικών και 44,7% στεγαστικών δανείων.