Ζητήματα δικαιοσύνης, δημόσιας διοίκησης αλλά και της αγοράς ενέργειας θα βρεθούν επί τάπητος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς σήμερα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

  • 12:00 – 13:00:     Δικαιοσύνη 
  • 13:00 – 14:00:     Ενέργεια- Περιβάλλον
  • 14:00 – 15:00:     Δημόσια Διοίκηση.