Στα 16,923 δισ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αυξημένα κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τρεις μήνες πριν.

Από αυτά τα 235,9 εκατ. ευρώ οφείλονται σε τόκους και προσαυξήσεις, καθώς αφορούν χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από το 2010, ενώ 73,8 εκατ. ευρώ αφορούν νέες οφειλές που προστέθηκαν εντός του τελευταίου τριμήνου.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ για το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2016, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από την κρίση και έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο ανέρχονται σε 13,52 δισ. ευρώ έναντι 13,29 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενώ οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά ανέρχονται σε 3,39 δισ. ευρώ έναντι 3,32 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουνίου 2016.

Συνολικά οι οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ έκαστος που έχουν μεταβιβαστεί στο ΚΕΑΟ ανέρχονται πλέον σε 316.855.