Στα 8,04 δισ. ευρώ ανεβάζει τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες έκθεση που συντάχθηκε με αφορμή τη συνεδρίαση του ESM. Σημειώνεται πως τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης κάνουν λόγο για ληξιπρόθεσμες ύψους 5 δισ. ευρώ, δηλαδή μία διαφορά ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ/

Σε αυτή, περιλαμβάνονται οφειλές από συντάξεις οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί ακόμη συνολικού ύψους 1,412 δισ. ευρώ αλλά και επιστροφές φόρου η επεξεργασία των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί ύψους περίπου 1,439 δισ. ευρώ.

Από την έκθεση προκύπτει ότι από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου μειώθηκαν κατά 1,55 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως προκύπτει, παραμένουν χρέη 8,045 δισ. ευρώ, ποσό που προκύπτει από το άθροισμα:

  • Των ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων της γενικής κυβέρνησης οι οποίες στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν στα 3,615 δισ. ευρώ (από 3,907 δισ. ευρώ τον Αύγουστο και 5,039 δισ. ευρώ τον Ιούνιο).
  • Των επιστροφών φόρου που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους δικαιούχους και οι οποίες αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο έναντι του Αυγούστου, από τα 1,341 δισ. ευρώ, στα 1,439 δισ. ευρώ.
  • Των επιστροφών φόρου οι οποίες βρίσκονται υπό επεξεργασία. Αυτό το κονδύλι, το εκτιμούν στα 1,4521 δισ. ευρώ έναντι 1,439 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο αλλά και στο τέλος Αυγούστου.
  • Των συντάξεων στους νέους συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί και οι οποίες υπολογίζονται στα 1,412 δισ. ευρώ. 

Είναι η πρώτη φορά που σε δημόσιο κείμενο αποτυπώνονται υποχρεώσεις για συντάξεις που δεν έχουν καταβληθεί.

Τι απαντά το υπουργείο Οικονομικών

Το ΥΠΟΙΚ από την πλευρά του αναφέρει ότι στα στοιχεία για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνονται, κατά πάγια τακτική, μόνο εκκαθαρισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές

Έτσι εξηγείται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ των στοιχείων του υπουργείου και της Κομισιόν η οποία περιλαμβάνει και αυτές που δεν έχουν εκκαθαριστεί. Πρόκειται κυρίως για μη επεξεργασμένα αιτήματα συντάξεων κυρίως εφάπαξ καθώς και μη επεξεργασμένα αιτήματα επιστροφών φόρων.

Έτσι ενώ τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου του Δελτίου για την πορεία των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης καταγράφουν σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 4,9 δισ. ευρώ, αυτά της Κομισιόν δείχνουν 8,045 δισ. ευρώ αφού σ΄ αυτά περιλαμβάνονται και μη εκκαθαρισμένες οφειλές.