ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι σήμερα σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα πρατήρια καυσίμων

Δημοσίευση 30 Οκτωβρίου 2016, 10:01 / Ανανεώθηκε 30 Οκτωβρίου 2016, 00:51
Μέχρι σήμερα σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα πρατήρια καυσίμων
Facebook Twitter Whatsapp

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται έως και σήμερα 30 Οκτωβρίου το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για τα πρατήρια καυσίμων.

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται έως και σήμερα 30 Οκτωβρίου το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για τα πρατήρια καυσίμων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών, με το εν λόγω σχέδιο νόμου προωθείται μία σειρά ρυθμίσεων που θα αποφέρουν την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων καυσίμων και θα ενισχύσουν σημαντικά τη δραστηριότητα του κλάδου εμπορίας καυσίμων, συμβάλλοντας αντίστοιχα στην περαιτέρω εξάπλωση των εναλλακτικών καυσίμων στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο:

- Μειώνονται τα διοικητικά βάρη και κόστη, καθώς, μεταξύ άλλων, καταργείται η αυτοψία καταλληλότητας θέσης οικοπέδου που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και αντικαθίσταται με την Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ιδιώτη Μελετητή Μηχανικού του υπό αδειοδότηση πρατηρίου.

- Θεσπίζεται μέγιστος χρόνος αδειοδότησης 30 εργάσιμων ημερών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπό την υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

- Θεσπίζεται σιωπηρή έγκριση, σύμφωνα με την οποία, εάν παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως έχει ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανέναν πρόσθετο περιορισμό.

- Θεσμοθέτηση εγκατάστασης μικτού διανομέα. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίμων, όσο και υγραερίου σε οχήματα, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης.

- Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά τη 10η Δεκεμβρίου του 2017, εφόσον υλοποιήσουν μία σειρά από μέτρα ασφάλειας.

- Μείωση της εσωτερικής απόστασης ασφαλείας μεταξύ της δεξαμενής υγραερίου (έως 18,00 μ3) και των χαρακτηριστικών σημείων του πρατηρίου, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα μικτά πρατήρια καυσίμων, τα οποία μέχρι σήμερα, λόγω της περιορισμένης επιφάνειας των ακινήτων τους, δεν μπορούσαν να διαθέτουν και υγραέριο κίνησης.