Αντοχές απέναντι στην κρίση εμφανίζουν οι πλούσιες, με εισοδηματικά κριτήρια, περιοχές των αστικών κέντρων, εν αντιθέσει με τις φτωχές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψιν και συγκρίνοντας παράγοντες όπως την εμπορική δραστηριότητα, την κατανάλωση και τον αριθμό των λειτουργούντων καταστημάτων.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας τα λουκέτα των καταστημάτων έχουν περιοριστεί σημαντικά σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, ενώ αντιθέτως αυξήθηκαν σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα περιοχών όπως η Γλυφάδα, το Μαρούσι και η Κηφισιά όπου ο αριθμός των καταστημάτων που κατέβασαν ρολά την περίοδο της κρίσης, είναι σε ποσοστά πολύ μικρότερος σε σχέση με περιοχές του κέντρου της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, της Νέας Ιωνίας, της Καλλιθέας κλπ.

Συγκεκριμένα η έρευνα παρατηρεί τα εξής: «Στις τέσσερις ξεχωριστές εμπορικές ζώνες της Αθήνας, καθεμία έχει διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στο φαινόμενο των "λουκέτων". Έτσι, το "εμπορικό τρίγωνο" παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις υπόλοιπες εμπορικές ζώνες (22,3%), ποσοστό που αυξήθηκε, όμως, ελαφρά από τον Μάρτιο 2016 που ήταν (21,2%). Ακολουθεί το Κολωνάκι, διατηρώντας σταθερό ποσοστό (24,9%), σε σύγκριση με την προηγούμενη καταγραφή. 

Σε χειρότερη θέση εξακολουθεί να βρίσκονται η ζώνη των Εξαρχείων με 34,6%, καθώς και η ζώνη κεντρικών οδικών αρτηριών (Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας) με 33,1%, που, ωστόσο, εμφάνισαν μία ισχνή βελτίωση. 

Αντίστοιχα, η εμπορική αγορά του Πειραιά εμφανίζει σχετικά μειωμένα κλειστά καταστήματα σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η ισχνή αυτή μείωση (0,3%) επαναφέρει το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2015. Για τον Πειραιά, φαίνεται ότι το εμπορικό κέντρο συρρικνώνεται γεωγραφικά και περιορίζεται στην ονομαζόμενη ζώνη "Κέντρο Πειραιά", όπου εκεί παρατηρείται πολύ υψηλή συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας, γεγονός που αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ζώνης αυτής έναντι των άλλων δύο, το οποίο είναι ένας κύριος παράγοντας που περιορίζει αρκετά το ποσοστό των λουκέτων (28%). 

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι το έντονο φαινόμενο των κλειστών επιχειρήσεων δεν πλήττει με την ίδια σφοδρότητα το "κέντρο του Πειραιά", σε σύγκριση με τις άλλες δυο περιοχές-ζώνες (Λιμάνι και Τερψιθέα), οι οποίες σημειώνουν ποσοστό κλειστών στο επίπεδο του οριακού ποσοστού του 40%. 

Στο Περιστέρι διαπιστώνεται η τρίτη υψηλότερη αναλογία κλειστών επαγγελματικών στεγών (30%) σε σχέση με το σύνολο των απογραφόμενων περιοχών. Το γενικό ποσοστό κλειστών στο κέντρο του Περιστερίου παραμένει στο επίπεδο του 27%, ενώ στη Β΄ ζώνη του Περιστερίου ('Αγιος Ιερόθεος) το φαινόμενο των λουκέτων είναι σημαντικά εντονότερο (37%). 

Στην Καλλιθέα εμφανίζει την υψηλότερη αναλογία κλειστών καταστημάτων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες έξι αγορές της Αττικής, έχοντας υπερβεί το επικίνδυνο όριο του 40%. Ωστόσο, στην καταγραφή Σεπτεμβρίου 2016 σημειώνεται μία ισχνή μείωση της τάξης του 0,2%, η οποία δεν αποτελεί, όμως, κάποια ένδειξη που να επιτρέπει περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορά τη συγκεκριμένη εμπορική περιοχή. Το μικρότερο ποσοστό κλειστών καταστημάτων σημειώνεται στη Γλυφάδα (10,7%). 

Μάλιστα, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε σύγκριση με την προηγουμένη καταγραφή (12,3%).Το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων στη Γλυφάδα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕΕ, βαίνει διαρκώς μειούμενο και αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό όλων των περιοχών που καλύπτει η παρούσα έρευνα. 
Την ιδία ώρα, μείωση, για πέμπτο συνεχόμενο εξάμηνο, παρουσιάζει το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων στην Κηφισιά, φτάνοντας στο 18,1%, με τη μείωση αυτή να είναι η μεγαλύτερη, που έχει, μέχρι στιγμής, παρατηρηθεί στην εν λόγω περιοχή. 

Αντίστοιχη εικόνα με τις υπόλοιπες αγορές των Βορείων προαστίων εμφανίζει και το Μαρούσι (17,3) από (18,1%), όπου η τάση της διαχρονικής μείωσης των κλειστών καταστημάτων παρατηρείται και εδώ με μικρότερα, όμως, ποσοστά. 

Επίσης, η περιοχή του Χαλανδρίου φαίνεται να εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, καθώς τα κλειστά καταστήματα κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα (19%). Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σταθεροποίηση, βάσει των τριών τελευταίων καταγραφών, εμφανίζει η Θεσσαλονίκη, όπου το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων φαίνεται να έχει παραμείνει στο 26.7%. Όσο για την Πάτρα, η κατάσταση δείχνει να επιδεινώνεται, καθώς εμφανίζει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ως προς το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων που απογράφηκαν. Η αύξηση αυτή που είναι της τάξης του 1,8%, έρχεται να ανατρέψει την τάση αποκλιμάκωσης του φαινομένου των κλειστών καταστημάτων που παρατηρήθηκε την τελευταία διετία».