Το αίτημα για ενίσχυση (και επαναφορά μετά τη κατάργησή τους με το 2ο μνημόνιο) των Συλλογικών Συμβάσεων είναι πλειοψηφικό μεταξύ των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων σε ηλικία σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκοπικής έρευνας που διενήργησε η Metron Analysis για λογαριασμό της ΓΣΕΕ

Η έρευνα (τηλεφωνική) με σταθμισμένο δείγμα 1.205 ατόμων άνω των 18 ετών που αφορούσε στο πεδίο της αγοράς εργασίας και έδειξε ότι η ενίσχυση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας συγκεντρώνει ευρεία πλειοψηφία σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων, ανάλογα με την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση των ερωτώμενων στο πολιτικό φάσμα ή το κομματικό πρόσημο της ψήφου τους στις τελευταίες Εθνικές Εκλογές (Σεπτέμβριος 2015).

Ταυτόχρονα το αίτημα για την επαναφορά και την λειτουργία των ΣΣΕ αναδεικνύεται σε κοινό τόπο, πεποίθηση και αίτημα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κοινωνική διαστρωμάτωση, την επαγγελματική δραστηριότητα ή τη θέση στην απασχόληση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής γνώμης (65%) εντοπίζεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών, στην πληθυσμιακή ομάδα, δηλαδή, που κατά τεκμήριο βρίσκεται αντιμέτωπη με οξυμένα προβλήματα ανεργίας, υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης, αναγκαστικής φυγής στο εξωτερικό (braindrain), κοινωνικής και επαγγελματικής περιθωριοποίησης. Πάντως το το 51% των ερωτώμενων δηλώνουν έλλειψη γνώσης ή αδυναμία επαρκούς αποτίμησης των επιπτώσεων της καταστρατήγησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην εργασιακή και επαγγελματική ζωή με το 2ο μνημόνιο.