Χαμηλότερες συντάξεις λόγων των αναδρομικών παρακρατήσεων στις επικουρικές θα δουν σήμερα 248.618 δικαιούχοι.

Και αυτό καθώς με την πληρωμή της σύνταξης του Νοεμβρίου έρχεται και η πρώτη δόση για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του καλοκαιριού (Ιουνίου και Ιουλίου). Μόλις ολοκληρωθεί η παρακράτηση των αναδρομικών η σύνταξη επανέρχεται στο ύψος στο οποίο αναπροσαρμόστηκε (όπως δηλαδή πληρώθηκε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη ανάλογα με το Ταμείο).

Όπως έχει αναφέρει το Newpost.gr λόγω του τμηματικού τρόπου που έγινε ο επανυπολογισμός διαμορφώνονται συνταξιούχοι τριών ταχυτήτων :

Οι μειώσεις έχουν προσδιοριστεί με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά θα παρακρατηθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 (10%) του ακαθάριστου ποσού της νέας σύνταξης για συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ και το 1/6 για το μέρος που τυχόν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (με ελάχιστη όμως δόση 50 ευρώ).

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία, για τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων θα απαιτηθούν το πολύ 2-3 δόσεις, ενώ για όσους έχασαν μεγάλα ποσά η αποπληρωμή μπορεί να επεκταθεί ακόμη και σε 8 - 10 δόσεις.