Την ανάγκη ένταξης της χώρας στον μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης και αποδέσμευσής της από οποιονδήποτε περιορισμό και εμπόδιο, ώστε την επόμενη χρονιά να σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2,7% τόνισε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός ομιλητής, στην κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους επικεφαλής των πρεσβειών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Κατά τη συνάντηση ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναφέρθηκε εκτενώς στο ευνοϊκό οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα, καθώς και στα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχει επιστρατεύσει η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της στην ανάπτυξη.

Ο κ. Σταθάκης έκανε λόγο για ευνοϊκό οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει «επιστρατεύσει» η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση. Επεσήμανε επίσης ότι η βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος εξαρτάται απόλυτα από τη  δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία συνιστά βασικό στόχο του τρέχοντος προγράμματος 2015-2018.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο υπουργός ανέλυσε τις προοπτικές για την πραγματική οικονομία που έχει ανοίξει το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου και υπογράμμισε την σημασία της δραστηριοποίησης των ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών όπως της EIB και της EBRD στην Ελλάδα.

Επιπλέον ο κ. Σταθάκης  ανέφερε ότι για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του τουρισμού και της ναυτιλίας, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξει περαιτέρω τις εξαγωγές της κυρίως σε τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως στη φαρμακοβιομηχανία, στα logistics, στα αγροδιατροφικά προϊόντα και στην ενέργεια. Η Ελλάδα, τόνισε, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών έχει τη δυνατότητα πλέον να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Βαλκανικές και Μεσογειακές