Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της Eurobank, Σπύρος Λορεντζιάδης από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, με ισχύ από την 3η Νοεμβρίου 2016.

Η τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι, «ύστερα από 9 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στον Όμιλο Eurobank, ο κ. Σπύρος Λορεντζιάδης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας (Δ.Σ.), πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος των Επιτροπών Κινδύνων, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., υπέβαλε την παραίτησή του από τις ανωτέρω θέσεις, με ισχύ από την 3η Νοεμβρίου 2016.

Η τράπεζα ευχαριστεί τον κ. Σπύρο Λορεντζιάδη για την πολύχρονη παρουσία του και την προσφορά του στον Όμιλο Eurobank.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί προσηκόντως για τις σχετικές αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ.».