Πρόσθετο αφορολόγητο για όσους πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πλαστικού χρήματος, καθώς και κίνητρα για ιατρικές δαπάνες προβλέπει ανάμεσα σε άλλα το σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και τα βασικά σημεία του οποίου περιγράφονται στον απολογισμό έργου του μέχρι πρότινος αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Στο κείμενο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι έχει συνταχθεί σχέδιο διάταξης για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών για την ηλεκτρονική διαβίβαση των αποδείξεων. Ταυτόχρονα περιγράφεται και το μοντέλο κληρώσεων για όσους φορολογούμενους υπερβαίνουν τα απαιτούμενα όρια δαπανών με κάρτες ή μέσω τραπεζών.

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης για το νομοσχέδιο αφορούν:

 • Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος.
 • Την έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (πχ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.
 • Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό.
 • Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής. (ενδεικτικά για κάθε 1000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).
 • Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.
 • Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών.
 • Ταυτόχρονα, στο κείμενο αναφέρεται πως είναι έτοιμο σχέδιο διάταξης που αφορά τη διασύνδεση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών για τη διαβίβαση των εκδιδόμενων αποδείξεων.

Επίσης, έχει συνταχθεί κείμενο που αφορά τις ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα ανώτατα όρια χρήσης μετοχών και τα στοιχεία από τους παρόχους πληρωμών.

Ειδικότερα, το κείμενο αφορά:

 • Την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασης.
 • Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς δημόσιο, καταναλωτή προς δημόσιο).
 • Παροχή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Αποστολή πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών από Διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 • Νομοθετική πρόβλεψη για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών (πχ. λοταρίες με Ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κλπ.).
 • Πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις.

Διαβάστε ολόκληρο τον απολογισμό έργου του κ. Αλεξιάδη