Με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, ξεμπλόκαρε η διαδικασία για τη χορήγηση των "προσωρινών" (μέχρι να βγούν οι οριστικές) συντάξεων χηρείας και ειδικότερα αυτές που αφορούν θανάτους που συντελέστηκαν μετά τις 12 Μαΐου 2016

Στην εγκύκλιο  τονίζεται ότι για περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου), μέχρι να δοθεί η οριστική σύνταξη, θα χορηγείται προσωρινή, με ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης (ν. 4387/2016 αρ. 7, παρ 6), δηλαδή 345,6 ευρώ. Εάν όμως η σύνταξη θανάτου «έλκει» το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη γήρατος, τότε το παραπάνω ποσό θα χορηγείται μειωμένο κατά 1/200, για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ή κατά 6% για κάθε έτος).

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις συντάξεις λόγω θανάτου, που έλκουν το δικαίωμα από συντάξεις αναπηρίας, για τις οποίες λόγω του ποσοστού αναπηρίας δεν καταβαλλόταν πλήρες ποσό, εφόσον προβλεπόταν σχετική μείωση του πλήρους ποσού από τις οικείες γενικές ή καταστατικές διατάξεις.

Έτσι για παράδειγμα, Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος με μειωμένη κατά 30% σύνταξη (λόγω συνταξιοδότησης κατά 5 έτη νωρίτερα από το αντίστοιχο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης): η σύνταξη λόγω θανάτου είναι 345,6- (345,6Χ30%)= 241,92 ευρώ.
Όσον αφορά στον ΟΓΑ, οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, υπολογιζόμενο επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν στον ΟΓΑ έως 31/12/2016.