Εκτός λειτουργίας είναι σήμερα Σάββατο η εφαρμογή του TAXISnet για ορισμένες από τις υπηρεσίες για λογιστές και φορολογούμενους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΓΓΔΕ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΓΓΔΕ αναφέρει: 

«Την μη διαθεσιμότητα το Σάββατο 12/11/2016 μεταξύ 8:00-14:00, και ειδικότερα των υποβολών δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S., αιτήσεων ρύθμισης και της εφαρμογής Προσωποποιημένης Πληροφόρησης λόγω διαδικασιών αυτόματου συμψηφισμού (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)».