Νέα συνεδρίαση θα λάβει σήμερα εκ νέου χώρα από τα στελέχη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει με τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας o εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέφερε ότι το ΤΧΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου, εξετάζει το ενδεχόμενο σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ του ΔΣ της τράπεζας και του βασικού μετόχου είναι καθοριστική.

Στην ίδια συνεδρίαση ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ καταψήφισε την εκλογή του Π. Θωμόπουλου στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ.