Ιδιαίτερα αυξημένοι  το 2017 εν αντιθέσει με το 2015 και 2016 θα είναι  οι πλειστηριασμοί ακινήτων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και βρίσκονται  σε αναμονή για τη διεξαγωγή τους τους ερχόμενους μήνες στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία των ακινήτων που καταχωρίζονται σε σχετική ιστοσελίδα πρόκειται να βγουν στο σφυρί (εάν φυσικά δεν αναβληθούν οι συνεδριάσεις από την παρουσία και τις αντιδράσεις των αλληλέγγυων ομάδων κατά των πλειστηριασμών)  τουλάχιστον 1068 ακίνητα με επισπεύδουσες  τράπεζες  η ιδιώτες.

Στον παραπάνω αριθμό των ακινήτων που έχουν πάρει ήδη σειρά προτεραιότητας προστίθενται καθημερινά τουλάχιστον άλλα 14 ακίνητα γεγονός που σημαίνει ότι έως το τέλος του 2017 ο αριθμός τους θα αγγίξει η θα ξεπεράσει τα 2.000.Μόνο στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας έχουν  προγραμματιστεί πλειστηριασμοί  196 ακινήτων με επισπεύδουσες κυρίως τις Τράπεζες και μόνο σε ελάχιστα από αυτά επισπεύδοντες είναι  ιδιώτες η νομικά πρόσωπα (εταιρείες).Ωστόσο η συνεχιζόμενη παρεμπόδιση της διεξαγωγής πολλών πλειστηριασμών σε Ειρηνοδικεία από ομάδες αλληλέγγυων  πολιτών κατά της εκποίησης της πρώτης κατοικίας αναγκάζουν τράπεζες και Κυβέρνηση να μελετούν το ενδεχόμενο οι πλειστηριασμοί να διεξάγονται πλέον ηλεκτρονικά εκτός των άλλων και για  ακόμη περισσότερη διαφάνεια.

Με τη ηλεκτρονική διαδικασία των πλειστηριασμών θα αποφεύγεται η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων και των συμβολαιογράφων ,ενώ η υποβολή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα  η επικεφαλής της  Ευρωπαϊκής  Εποπτείας των Τραπεζών (SSM) Ντανιέλ Λουί κάλεσε προχθές τους υπεύθυνους των Ελληνικών συστημικών  τραπεζών να προχωρήσουν άμεσα στην ταχεία διευθέτηση των   κόκκινων τραπεζικών δανείων με αρχή τα επιχειρηματικά δάνεια ύψους 60 δις ευρώ και δευτερευόντως τα στεγαστικά που έχουν ως  υποθήκη την πρώτη κατοικία. Παράλληλα το τρίτο Μνημόνιο  που συνήψε η ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές προβλέπει ότι έως τα τέλη του 2019 οι Ελληνικές συστημικές  τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν κατά 41% τα τραπεζικά τους ανοίγματα και τα κόκκινα δάνεια  μέσω αναδιαρθρώσεων ,εκποίησης των εξασφαλίσεων, πώλησης μέρους των χαρτοφυλακίων σε ξένα fands και διαγραφής μέρους των οφειλών.