Νέα απόφαση με την οποία χαλαρώνουν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, πλέον, τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν καινούργιο τραπεζικό λογαριασμό ανεξάρτητα αν διαθέτουν κωδικό πελάτη ή όχι.

Με την ίδια απόφαση, προβλέπεται ότι μια σειρά από διεθνείς οργανισμοί (FRONTEX, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ.) δεν εμπίπτουν πλέον στους περιορισμούς των capital controls.

Ειδικότερα πρόκειται για τους εξής οργανισμούς: Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, η 'European Centre for the development of vocational training - CE.DE.FOP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών - μελών της ΕΕ ('FRONTEX'), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ('U.N.H.C.R.'), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης, η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οι διπλωματικές αποστολές και οι ξένες προξενικές αρχές.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση