Στα 40 δισ. ευρώ υπολογίζεται σήμερα η «μαύρη» οικονομία στην Ελλάδα, το μέγεθος της οποίας στα χρόνια της κρίσης έχει μειωθεί κατά 20 δισ. Σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής», υπολογίζεται ότι κάθε ένας από εμάς δαπανά περισσότερα από 750 ευρώ τον χρόνο για αγορά αδήλωτων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πέρα από την πτώση της παραοικονομίας στα χρόνια της κρίσης, ιδιαίτερα σημαντική συρρίκνωση κατέγραψε και η πραγματική οικονομία, η οποία είναι μειωμένη κατά 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένη τη σαφώς μεγαλύτερη κατάρρευση της νόμιμης δραστηριότητας, η παραοικονομία παρέμεινε σημαντικό τμήμα της παραγωγής. Είναι ενδεικτικό πως το 2013 αντιστοιχούσε στο 23,6% της οικονομικής δραστηριότητας, ελαφρά κάτω από το 25,4% που είχε καταγραφεί το 2010.

Κυριότερη αιτία για την υποχώρηση της παραοικονομίας ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μείωση της ρευστότητας στην αγορά, που αναπόφευκτα περιόρισε τις αδήλωτες συναλλαγές με μετρητά. Η λειτουργία της σκιώδους οικονομίας οδηγεί σε μεγάλες απώλειες και για το κράτος, με τα διαφυγόντα έσοδα να υπολογίζονται στο 9-10% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.