Μόνο για επιχειρήσεις που κάνουν  ετήσιο τζίρο άνω των 50.000 ευρώ θα ισχύσει πιθανότατα ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους  σε Τράπεζες,δημόσιο,προμηθευτές κλπ,ενώ για τους περίπου 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις η λύση για τα χρέη τους θα επέρχεται μέσω  απευθείας συνεννόησης και συμφωνίας  με τις Τράπεζες ,το δημόσιο και τους προμηθευτές. .Στη λύση αυτή για τα κόκκινα δάνεια  φαίνεται πως καταλήγουν οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης και εκπρόσωποι του κλιμακίου των δανειστών.

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ,εφόσον κρίνονται βιώσιμες ,θα αποφεύγουν για τους πρώτους 3 μήνες τα αναγκαστικά μέτρα σε βάρος τους και μέσω διαμεσολαβητή από τη λίστα των 2.500 που βρίσκονται καταχωρημένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,θα προχωρεί  η διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών τους και η εκπόνηση σχεδίου εξυγίανσης τους  σε συνεννόηση με τε το 60% τουλάχιστον των πιστωτών τους(δημόσιο,τράπεζες,προμηθευτές κλπ).Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των χρεών που θα συμφωνείται  από τους μετόχους της επιχείρησης και τους πιστωτές θα επικυρώνεται από δικαστή και θα μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή.

Τι θα προβλέπει; Αναλόγως του ύψους των  χρεών και της τρέχουσας λειτουργικής κατάστασης της κάθε υπερχρεωμένης επιχείρησης. Οπως εκτιμάται ενδεχομένως  το ληξιπρόθεσμο χρέος να σπάει στα δύο.Ενα σημαντικό μέρος του  θα "¨κουρεύεται" και για το υπόλοιπο η εξόφλησή του θα επιμηκύνεται σε βάθος 10-15 χρόνων  με χαμηλά επιτόκια.Το "κούρεμα" θα αφορά κυρίως τόκους και προσαυξήσεις τραπεζικών δανείων και δευτερευόντως το αρχικό κεφάλαιο ,ενώ για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες,τελωνεία και ασφαλιστικά ταμεία θα διαγράφονται τόκοι,προσαυξήσεις και πρόστιμα,ενώ παρακρατούμενοι φόροι υπέρ τρίτων 'όπως ΦΠΑ και ΦΜΥ(Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)θα καταβάλλονται κανονικά..