Για τη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην τρόικα στην Ελλάδα τοποθετήθηκε ο διοικητής Μάριο Ντράγκι που παρουσίασε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ στην ευρωβουλή.

«Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να απαγορεύει στην ΕΚΤ να συμμετέχει στην τρόικα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια η ΕΚΤ έχει περιορίσει το ρόλο της στην τρόικα εστιάζοντας στα δικά της θέματα στον τραπεζικό τομέα και τομέα χρηματοδότησης. Δεν έχει τόσο πολύ επιρροή σε μακροοικονομικά θέματα, στα οποία η Κομισιόν έχει την προεξάρχουσα φωνή μέσα στην τρόικα», εξήγησε χαρατκηριστικά.

Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΕΚΤ, «η έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας ELA είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών τραπεζών, στην περίπτωση αυτή, της Ελλάδας και της Κύπρου. Η έκτακτη αρωγή ρευστότητας θα πρέπει να τηρεί την αρχή του ότι δεν μπορεί να υπάρχει, όπως λέει και η Συνθήκη, χρηματοδότηση των κρατικών ελλειμμάτων. Οι αποφάσεις έκτακτης ρευστότητας δεν οδήγησαν σε παραβίαση κάποιας από αυτές τις αρχές, δεν ήταν παραβίαση των Συνθηκών, ελήφθησαν αποφάσεις αυτού του είδους με έναν τρόπο, ο οποίος ήταν ομοιόμορφος και στο χρόνο και γεωγραφικά μεταξύ χωρών της ΕΕ» υπογράμμισε ο Μάριο Ντράγκι.