Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εξόφλησης των περίπου 23.500 συνταξιούχων του Δημοσίου που δικαιούνται μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίοι από τον Φεβρουάριο του 2014 αναμένουν τα αναδρομικά μερίσματά τους.

To ΜΤΠΥ έλαβε εξασφάλισε 85 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με στόχο να εξοφλήσει ως το τέλος του έτους όλες τις οφειλές του. Η αρχή γίνεται από την Δευτέρα και αφορά μερισματούχους που έχουν ήδη λάβει το πρώτο μέρισμά τους, από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο του 2016 και περιμένουν μόνο τα αναδρομικά.

Να σημειωθεί πως η αποπληρωμή αφορά συνταξιούχους υπαλλήλους που έχουν ήδη λάβει το τακτικό μέρισμα -έχουν ενταχθεί δηλαδή στις τακτικές πληρωμές του ΜΤΠΥ- αλλά περιμένουν την εξόφληση των αναδρομικών τους, για τους μήνες κατά τους οποίους περίμεναν την έκδοση της σχετικής απόφασης από το ταμείο.

Σύμφωνα μάλιστα με τον σχεδιασμό, στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική πληρωμή, θα εξοφληθούν και οι υπόλοιποι 18.500 δικαιούχοι μερίσματος.

Πρόκειται για νέους μερισματούχους που δεν έχουν πάρει καν μέρισμα και περιμένουν όχι μόνο τα αναδρομικά αλλά και την πρώτη τακτική πληρωμή.