Η άρση των capital controls και η μείωση της φορολογίας αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για την ανάκαμψη της οικονομίας όπως προκρίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου, παρά τις αβεβαιότητες που παραμένουν όσον αφορά στη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμων συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας χωρίς δανεικά, οι αγορές ήδη έχουν αρχίσει να προσβλέπουν στην ταχεία ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης και τη συμφωνία για άμεση εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους, όπως αναγράφεται στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη διατηρήσιμη πρόσβαση του ελληνικού δημοσίου στις αγορές, πρέπει να αποτελέσει στόχο υψηλής προτεραιότητας, καθώς αποτελεί την κορωνίδα της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα.

Κατά τον ΣΕΒ, η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη διατηρήσιμη πρόσβαση του ελληνικού δημοσίου στις αγορές, πρέπει να αποτελέσει στόχο υψηλής προτεραιότητας, καθώς αποτελεί την κορωνίδα της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα.

Άλλωστε, η εδραίωση μιας τέτοιας κατάστασης μπορεί σε δεύτερη φάση - και αν δεν ανατραπεί από αρνητικές πολιτικές ή οικονομικές εξελίξεις - να δημιουργήσει κύμα άμεσων ξένων επενδύσεων και έτσι, να επιτευχθεί ευκολότερα η ανάκαμψη της οικονομίας, η δημοσιονομική προσαρμογή και η έξοδος από την κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ εκτιμά ότι μία τέτοια πορεία μπορεί να ενισχυθεί πολλαπλώς με την ταχύτερη της αναμενόμενης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και ελάφρυνση των επιχειρήσεων από τα υπερβολικά φορολογικά βάρη - με την κυβέρνηση να προεξοφλεί πειστικά με αυτό τον τρόπο, την πλήρη εφαρμογή και επιτυχία του προγράμματος προσαρμογής.

Παράλληλα, καταλήγει ο Σύνδεσμος, η δημιουργία ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική μείωση των κόκκινων δανείων και την αναδιάρθρωση υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων, θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια ταχύτερης εξόδου από την κρίση.