Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,5 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,5 δισ, ευρώ καταγράφηκε στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42.809 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 938 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 40.075 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 920 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2017.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 76 εκατ. ευρώ ή 1,2%

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 316 εκατ. ευρώ ή 11,8%

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

δ) ΦΠΑ καπνού κατά 18 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 137 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 57 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 11 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 205 εκατ. ευρώ ή 5,9%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 24 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,0%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.386 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2017 (2.476 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2017.

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 ήταν μειωμένες κατά 1,9 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 860 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.