Με πολλές και διάφορες ως προς το περιεχόμενο αλλά και τη μορφή επιφυλάξεις, για το κατά πόσο μπορεί να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2017 αλλά και να ανακάμψει συνολικά η οικονομία της χώρας, εμφανίζεται στη σχετική του έκθεση το Γραφείου Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. 

« Κρίσιμες προβλέπεις, όπως ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, εξαρτώνται από αρκετούς όρους έτσι ώστε η πραγματοποίησή τους να είναι επερωτήσιμη», αναφέρει χαρακτηριστικά το Γραφείο και προσθέτει πως η προϋπόθεση για την επιστροφή στον ενάρετο κύκλο της ανάπτυξης είναι: « η συνεπής εφαρμογή του νέου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την πρόοδο στους τομείς της διευθέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και δομικών αλλαγών».

Ωστόσο, προειδοποιεί πως η υλοποίηση των όρων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην οικονομία, καθυστερεί σε τομείς όπως τα κόκκινα δάνεια και οι «δομικές» αλλαγές « θέτοντας εύλογα ερωτήματα για την πραγματοποίηση των προβλέψεων».

Το ζήτημα της λιτότητας γίνεται γενικά επίκαιρο όχι μόνον σε συνθήκες ύφεσης, όπως στην Ελλάδα, αλλά και λόγω της ασθενικής μεγέθυνσης στην Ευρωζώνη και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Κάπως έτσι το Γραφείο ξεκαθαρίζει πως όσο περνούν οι μήνες θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η αναθεώρηση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα και η οριστική (!) διευθέτηση του χρέους. 

Ειδικά για τα πρωτογενή πλεονάσματα σημειώνει πως το εγχείρημα της επίτευξης τους σε βάθος χρόνου και σε υψηλό ποσοστό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και φιλόδοξο, αναφέροντας ορισμένα ιστορικά παραδείγματα. 

Προειδοποιεί δε τη κυβέρνηση πως η συντριπτική υπεροχή του τομέα των εσόδων έναντι των υπόλοιπων δημοσιονομικών παρεμβάσεων (δαπάνες κτλ) στον προϋπολογισμό, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην υπό ανάκαμψη οικονομία, επιτείνοντας την ύφεση ή περιορίζοντας τις προοπτικές ανάκαμψης της.

Τέλος επαναλαμβάνει πως υπάρχουν καθυστερήσεις σε σειρά δομικών αλλαγών με εμφανέστερες αυτές των ιδιωτικοποιήσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Αυτό το επαναλαμβανόμενο έργο παρατεταμένης διαπραγμάτευσης και συμφωνίας την τελευταία στιγμή, οφείλεται μεν σε πραγματικές διαφορές απόψεων και φιλοσοφίας με τους εταίρους, αλλά απειλεί κάθε φορά να εξου- δετερώσει τις θετικές επιπτώσεις της συμφωνίας που επιτυγχάνεται τελικά!», καταλήγει.