Ρυθμίσεις για εκπτώσεις και προσφορές, για την αγορά στο ψωμί, στα καύσιμα προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο σειρά συστάσεων του ΟΟΣΑ.

Θεσμοθετείται για πρώτη φορά η έννοια της λεγόμενης «εκποίησης» ή «εκκαθάρισης» του συνόλου των προϊόντων που διαθέτει μια εμπορική επιχείρηση, για τις εκπτώσεις. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (μετά από γνώμη των Δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας) μπορεί να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο έτη και  μέγιστη χρονική διάρκεια ένα μήνα. Τη διάρκει αυτή επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Για τις προσφορές εισάγεται υποχρέωση σαφούς αναγραφής της αρχικής και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων που διατίθενται σε προσφορά, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κτλ). Παραμένει ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Για το ψωμί υπάρχει στη ρύθμιση η έννοια του παραδοσιακού άρτου και του παραδοσιακού φούρνου ή αρτοποιείου. Αυτές επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται από τις εγκαταστάσεις όπου η διαδικασία ξεκινά από την επιλογή των πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, η οποία δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη, ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης, την εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και καταλήγει στο ψήσιμο. Ο χαρακτηρισμός «παραδοσιακό» δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις θερμές γωνιές όπου το ψωμί παράγεται με το ψήσιμο κατεψυγμένης ζύμης.

Στην αγορά καυσίμων η κυριότερη παρέμβαση αφορά τη διάρκεια της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας μεταξύ εταιριών εμπορίας καυσίμων και πρατηριούχων. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής θα μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία μόνο αν υπάρχει πλήρης κυριότητα της εταιρίας επί των χώρων του πρατηρίου. Σε διαφορετικά περίπτωση ισχύει το πλαφόν των πέντε ετών.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την αγορά φαρμάκων, τα μέσα ενημέρωσης, τις κρατικές προμήθειες, τροποποιήσεις στον επενδυτικό νόμο, τις κινηματογραφικές παραγωγές, τις μεταφορές, κ.α.