Ποσό 345,6 ευρώ - που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη - θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, χήροι, χήρες και ανήλικα τέκνα.

Οπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, το προσωρινό ποσό των 345,6 ευρώ δικαιούνται οι χήρες/χήροι και τα ανήλικα παιδιά όσων συνταξιούχων και ασφαλισμένων απεβίωσαν μετά τις 13/5/2016, ημερομηνία έναρξης του νόμου Κατρούγκαλου.  

Ετσι οι συντάξεις λόγω θανάτου, ακόμη και σε περιπτώσεις μεταβίβασης από συνταξιούχους που είχαν δικαιωθεί σύνταξης με το παλιό σύστημα (πριν τις 12/5/2016) αλλά πέθαναν μετά την ψήφιση του νόμου (13/5/2016) θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα. Δηλαδή ο επιζών σύζυγος θα λάβει τελικά το 50% της σύνταξης όπως θα επανυπολογιστεί με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο.  

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο τονίζεται πως σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβιβάσεις), οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί έως 13 Μαΐου 2016 και απεβίωσαν μετά την ημερομηνία αυτή θα χορηγείται στα δικαιοδόχα μέλη ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης μέχρι να εκδοθούν οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης.