Στο TAXISnet αναρτήθηκαν σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2017.

Οι οδηγοί μπορούν να τα τυπώσουν πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος αλλά και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Τα ποσά έχουν παραμείνει αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η προθεσμία καταβολής εκπνέει στις 31 Δεκέμβρη, ενώ όσοι δεν ανταποκριθούν εμπρόθεσμα, θα πληρώσουν πρόστιμο που είναι το ισόποσο των τελών κυκλοφορίας.

Για τα Ι.Χ. που κυκλοφόρησαν πριν τον Νοέμβριο του 2010, τα τέλη υπολογίζονται βάσει κυβισμού και τα ποσά είναι τα εξής:

 • Έως 300 κυβικά: 22 ερυρώ
 • Έως 785 κυβικά: 55 ευρώ
 • Έως 1071 κυβικά: 120 ευρώ
 • Έως 1357 κυβικά: 135 ευρώ
 • Έως 1548 κυβικά: 225 έως 255 ευρώ
 • Έως 1738 κυβικά: 250 έως 280 ευρώ
 • Έως 1928 κυβικά: 280 έως 320 ευρώ
 • Έως 2357 κυβικά: 615 έως 690 ευρώ
 • Έως 3000 κυβικά: 820 έως 920 ευρώ
 • Εως 4000 κυβικά: 1025 έως 1150 ευρώ
 • 4001 κυβικά και πάνω: 1230 έως 1380 ευρώ

Για τα Ι.Χ. που κυκλοφόρησαν μετά τον Νοέμβριο του 2010, τα τέλη υπολογίζονται βάσει ρύπων:

 • 0-90 γραμμάρια: 0
 • 91-100 γραμμάρια: 0,9 ευρώ
 • 101-120 γραμμάρια: 0,98 ευρώ
 • 121-140 γραμμάρια: 1,2 ευρώ
 • 141-160 γραμμάρια: 1,85 ευρώ
 • 161-180 γραμμάρια: 2,45 ευρώ
 • 181-200 γραμμάρια: 2,78 ευρώ
 • 201-250 γραμμάρια: 3,05 ευρώ
 •  Άνω των 251 γραμμαρίων: 3,72 ευρώ.