Σε νέο επίπεδο ρεκόρ ανήλθε για το 2015 η φορολογία στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Οργανισμού η αναλογία των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε πέρσι ελαφρά στο 34,3% από 34,2% το 2014, ενώ αύξηση σημειώθηκε στις 25 από τις 32 χώρες του ΟΟΣΑ που παρείχαν σχετικά στοιχεία.

Πρόκειται μάλιστα για το υψηλότερο επίπεδο στην 50ετή περίοδο που ο ΟΟΣΑ συγκεντρώνει στοιχεία για την φορολογία. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων προήλθε κυρίως από την αύξηση της φορολογίας σε έμμεσους φόρους (ΦΠΑ) και από την φορολόγηση της εργασίας. Στην Ελλάδα τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν το 2015 κατά 1%, αύξηση που είναι από τις υψηλότερες που καταγράφονται μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, και ανήλθαν στο 36,8% του ΑΕΠ από 35,8% το 2014.

Στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2015 τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν στην Ελλάδα από το 33,4% στο 36,8%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα το διάστημα μεταξύ 2007 και 2015, οπότε τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 5,6%.

Το 2015 η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση με τα υψηλότερα έσοδα από φόρους μεταξύ των συνολικά 35 κρατών μελών του ΟΟΣΑ.

Μάλιστα το ύψος της φορολογίας στην Ελλάδα, 36,8% του ΑΕΠ, υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 34,3%. Στη συνολική κατάταξη η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 14η θέση από τις συνολικά 35 χώρες που είναι μέλη του ΟΟΣΑ και ξεπερνούσε την κατά μέσο όρο αναλογία των χωρών του ΟΟΣΑ το 2015 κατά 2,5%. (36,8% στην Ελλάδα έναντι 34,3% που ήταν ο μέσος όρος).

Το 2014 η Ελλάδα βρισκόταν μια θέση παρακάτω στη σχετική κατάταξη. Η μεγαλύτερη αύξηση της φορολογίας καταγράφηκε το 2015 στο Μεξικό, την Τουρκία και την Ελλάδα ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο. Στην Ιρλανδία τα έσοδα από φόρους είναι τα τρίτα χαμηλότερα στον ΟΟΣΑ.

Οι φόροι στην κατανάλωση

Από άλλη έκθεση του ΟΟΣΑ για τους φόρους κατανάλωσης (Consumption Tax Trends 2016), προκύπτει ότι τα έσοδα από την πηγή αυτή στην Ελλάδα ανήλθαν το 2014 σε 14,3% του ΑΕΠ έναντι 10,3% στον ΟΟΣΑ.

Αναφορικά με τη φορολογία των τσιγάρων, η έκθεση σημειώνει ότι σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τις ΗΠΑ, το φορολογικό βάρος το 2015 ήταν υψηλότερο από το 50% της τιμής λιανικής πώλησής τους, ενώ σε 10 χώρες ήταν υψηλότερο από το 80%. Η συνολική φορολογία των τσιγάρων στην Ελλάδα έφθανε στο 83,2% της λιανικής τιμής πώλησής τους και ήταν η δεύτερη υψηλότερη μετά από αυτή της Ιρλανδίας (86,51%).

Στην αμόλυβδη βενζίνη, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ανερχόταν στο 66,8% της τιμής πώλησής της, ενώ υψηλότερα ποσοστά φορολογίας είχαν η Βρετανία (71%), η Ολλανδία (69,3%), η Ιταλία και η Φινλανδία (67,9% και οι δύο). Τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση είχαν οι ΗΠΑ (22,5%).

Για το ντίζελ κίνησης, η συνολική φορολογία στην Ελλάδα ανερχόταν στο 48,7% της τελικής τιμής πώλησης, ενώ μεγάλος αριθμός χωρών του ΟΟΣΑ είχε επιβάρυνση μεγαλύτερη από το 50%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ανερχόταν στο 46,9%, με επτά χώρες του ΟΟΣΑ να έχουν υψηλότερη επιβάρυνση. Τη μεγαλύτερη είχε η Ολλανδία με 77,4%.

Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων στον ΟΟΣΑ

Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων στις χώρες του ΟΟΣΑ συνεχίζει να εξελίσσεται σταδιακά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού. Τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα έχουν αυξηθεί από το 2010 (που ήταν το χαμηλότερο επίπεδό τους μετά την κρίση) στο 11,6% του ΑΕΠ, αλλά δεν έχουν φθάσει στο υψηλό επίπεδο του 12,2% του ΑΕΠ το 2007, πριν από την κρίση.

Εντός της κατηγορίας αυτής, τα έσοδα στα κέρδη των επιχειρήσεων δεν αυξήθηκαν με το ίδιο ποσοστό, όπως τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, με το μεγαλύτερο βάρος της φορολογίας εισοδήματος να επωμίζονται τα νοικοκυριά. Το ποσοστό των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη ως προς το ΑΕΠ παρέμεινε σχετικά σταθερό στο 2,9%, ενώ το ποσοστό των φόρων στο εισόδημα των φυσικών προσώπων αυξήθηκε στο 8,5% από 7,8%.

Μετά από μία σημαντική αύξησή τους από το 2007 έως το 2009, οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση παρέμειναν κατά μέσο όρο σχετικά σταθερές το 2014 και το 2015 σε λίγο πάνω από το 26% των συνολικών φορολογικών εσόδων και 9,1% του ΑΕΠ. Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία (φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες) αυξήθηκαν στα προ κρίσης επίπεδα, αν και υποχώρησαν ελαφρά πέρυσι στο 10,9% του ΑΕΠ από 11% το 2014.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξάνονται από τα 2009 και ανήλθαν στο 6,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο το 2015, ενώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης μειώθηκαν και αντιστοιχούσαν στο 3,2% του ΑΕΠ.