Εμπιστευτικό έγγραφο έξι σελίδων με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους αποκάλυψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, βάσει των οποίων υπολογίζεται πως μέχρι το 2060 αυτό θα έχει μειωθεί κατά ένα πέμπτο.

Στο έγγραφο που έχει ημερομηνία την 25η Νοεμβρίου, αναφέρονται κατά βάση τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στο άμεσα προσεχές διάστημα.

Ο ESM προτείνει κυρίως την επέκταση ορισμένων ωριμάνσεων, καθώς και το «κλείδωμα» επιτοκίων σε μερικά δάνεια, ώστε να προστατευτούν από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις. Ο συνολικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων έως το 2060 είναι η μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 21,8%. Δηλαδή από το 176,9% του ΑΕΠ που είναι σήμερα, θα μειωθεί βάσει των εκτιμήσεων του ESM στο 155,1% του ΑΕΠ. Πάντως, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας προειδοποιεί πως ο τελικός τους αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

«Το εν λόγω έγγραφο δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης και έρχεται ως απάντηση στην εντολή που έλαβε ο Μηχανισμός στις 25 Μαΐου, ώστε να εργαστεί μεσοπρόθεσμα σε ένα πρώτο πακέτο μέτρων ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του ESM. Ο ίδιος ανέφερε πως ο Κλάους Ρέγκλινγκ θα τα παρουσιάσει στο Eurogroup κατά την προσεχή συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου.

Τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμοστούν από τη στιγμή που θα αποφασιστούν έως και στα τέλη του προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας στα μέσα του 2018, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ως προς τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα – τα οποία θα περιλαμβάνουν διάφορες ενέργειες, αλλά όχι μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους- θα ληφθούν μόνο εάν κριθεί απαραίτητο και αυτό θα γίνει μετά λήξη του προγράμματος.

Ο ESM προτείνει τρεις δέσμες βραχυπρόθεσμων μέτρων, η πιο δραστική εκ των οποίων είναι το «κλείδωμα» των επιτοκίων σε μερικά τωρινά και μελλοντικά δάνεια προς την Ελλάδα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα από την μελλοντική αύξηση των επιτοκίων. Αυτά εκτείνονται από ανταλλαγή των ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου που διακρατούν ελληνικές τράπεζες ως μέρος της ανακεφαλαιοποίησης με ομόλογα σταθερού επιτοκίου. Περιλαμβάνουν επίσης και ορισμένες από τις μελλοντικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα σε δάνεια σταθερού επιτοκίου.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η επέκταση ωρίμανσης ορισμένων δανείων στα 32,5 έτη από 28,3 που είναι τώρα.  Ένα ακόμη μέτρο που μελετάται, αλλά σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο είναι η άρση του επιτοκίου ποινής που πληρώνει η Ελλάδα και σχετίζεται με παλιούς στόχους για τις αποκρατικοποιήσεις.