Με υπέρβαση του στόχου στα έσοδα άρχισε το 2017, όπως επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 1.019 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 670 εκατ. ευρώ, εξαιτίας κυρίως της υπεραπόδοσης στα έσοδα.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.164 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 172 εκατ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου, ενώ τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.047 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 331 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σημαντική ώθηση στα έσοδα έδωσαν οι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από τις ρυθμίσεις οφειλών και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2017 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 20 εκατ. ευρώ ή 357,2%,

β) Άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) κατά 120 εκατ. ευρώ ή 53,8%,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 14 εκατ. ευρώ ή 15,2%,

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 9,6%,

ε) ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 38,9%,

στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 32 εκατ. ευρώ ή 13,4%,

ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 61,2%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 106 εκατ. ευρώ ή 74,1%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ ή 25,2%,

ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 33 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 7 εκατ. ευρώ ή 1,8%,

β) ΦΠΑ λοιπών κατά 88 εκατ. ευρώ ή 6,8%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 14 εκατ. ευρώ ή 10,8%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 314 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (296 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο ανήλθαν στα 3.326 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.462 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.299 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 19 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 107 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 175 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ε.Ε.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 27 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 118 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.