Με αυτόματο τρόπο και με βάση τυποποιημένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα γίνεται η εκκαθάριση και η ρύθμιση των χρεών, όταν αυτά κυμαίνονται από  20.000- 50.000 ευρώ και συνιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων σε Τράπεζες (δάνεια), στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και σε προμηθευτές.

Η ρύθμιση αυτή που αφορά τουλάχιστον 200.000 ατομικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα περιέχεται στο σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς και το οποίο σύντομα θα πάρει τον δρόμο για ψήφιση στη Βουλή.

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό από πιστωτές ή οφειλέτες, τα οικονομικά στοιχεία κάθε επιχείρησης με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της θα αξιολογούνται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα αναλύει τα  δεδομένα και τις δυνατότητες της επιχείρησης και θα προχωρεί με αυτόματο τρόπο στην κατάθεση σχεδίου ρύθμισης των χρεών και την καταβολή μηνιαίων δόσεων σε τράπεζες, Δημόσιο ή προμηθευτές χωρίς να είναι απαραίτητη η  παρουσία ενός διαμεσολαβητή, όπως θα ισχύει για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων με χρέη άνω των 50.000 ευρώ. 

Εκτός των παραπάνω, το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα προβλέπει επίσης στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης ενός πολλαπλού χρέους (σε τράπεζες, Δημόσιο, προμηθευτές) μιας επιχείρησης το «κούρεμα» μόνο ενός μέρους των ληξιπρόθεσμων παρακρατούμενων φόρων στην εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, πρόστιμα) ως έσχατη  λύση και εφόσον δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθούν με βάση  το σχέδιο αναδιάρθρωσης όλα τα οφειλόμενα προς το Δημόσιο. 

Αυτό θα γίνεται με αναπροσδιορισμό, δηλαδή διαγραφή μεγάλου μέρους των  προστίμων και των προσαυξήσεων, που «φούσκωσαν» τις αρχικές οφειλές μιας επιχείρησης στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το συνολικό ληξιπρόθεσμο βάρος.

Οι υπόλοιποι πιστωτές (Τράπεζες, προμηθευτές) θα πρέπει να συμφωνήσουν με τον οφειλέτη σε συγκεκριμμένο ποσό αποπληρωμής, μετά τη διαγραφή άλλων, αλλά και τον αριθμό των δόσεων, ο οποίος θα μπορεί να υπερβαίνει τις 120 που θα ισχύουν αυστηρά μόνον για την αποπληρωμή των παρακρατούμενων φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών προς το Δημόσιο.